Selecteer een pagina

Meer dan architectuur

 

De taken van architectenburo VOM gaan verder dan alleen het ontwerpen van gebouwen. Wij kunnen vanaf het spreekwoordelijke blanco vel voor u aan de gang. Toch is dat zeker niet alles waar we ons mee bezig houden. U kunt bij VOM terecht voor Architectuur en Bouwmanagement.

Architectuur

Nieuwbouwplannen
Verbouwplannen
Wijziging bestemmingsplannen
Concept plannen
Nieuwbouw initiatieven
Interieurplannen

Bouwmanagement

Opstarten van bouwinitiatieven
Begeleiding bij bestemmingsplanwijzigingen
Het opstellen van bouwbestekken
Gebouwanalyse op gebied van duurzaamheid
Opstellen kostenramingen
Gebouwbeheer/MJOP
Aanbestedingsbegeleiding
Directievoering en bouwtoezicht

Nuchter, eerlijk en doeltreffend 

 

Deze termen zijn van toepassing op zowel onze vormgeving als op de bouwtechniek. Ons team streeft naar zuivere, nuchtere architectuur. Dat uit zich door het gebruik van robuuste, eerlijke materialen en een heldere detaillering. Paul van Olden is een servicegerichte architect die met open vizier het ontwerp- en bouwproces in stapt. In nauwe samenspraak met de opdrachtgever wordt het programma van eisen omgezet in een ruimtelijk model. Architectuur is geen doel op zich maar de uitkomst van de symbiose tussen architect en opdrachtgever

Werkwijze

Onze werkwijze kenmerkt zich door een strakke aanpak, korte communicatie lijnen en een open actieve houding. Hierin spelen de dialogen met opdrachtgever, gemeentelijke of provinciale overheden en externe adviseurs een cruciale rol.

De architect is degene die in samenwerking met alle partijen het programma van eisen opstelt en de vertaalslag naar het ontwerp maakt. Zo is het ontwerp een resultante van de gebundelde krachten van betrokkenen.

Vanaf het concept ontwerp wordt het plan technisch uitgewerkt. Hierbij vindt in de DO-fase een afstemming en toetsing plaats op de actuele bouwregelgeving en kosten. Tevens in deze fase worden globale EPN, ventilatie en daglichtberekeningen gemaakt.

Zo wordt binnen het bureau het plan voortdurend op bouwtechnische en financiële haalbaarheid getoetst. Omdat ook de werktekeningen binnen het bureau worden vervaardigd blijft ten alle tijden zicht op de kwaliteit van het ontwerp.

Deze manier van werken, in combinatie met een optimale synthese tussen opdrachtgever en architect, leidt tot een verassend proces waarbij de uiteindelijke kwaliteit hoger ligt dan aanvankelijk voor mogelijk werd gehouden.

Pin It on Pinterest

Share This